Masala Specialist Hospital

Masala Specialist Hospital

NordicSom, Uncategorized @fi
Masala Specialist Hospital on vuonna 2017 perustettu yksityissairaala Härgeisassa, Somalimaassa. Yksi sairaalan perustajista on Mohamud Artan, joka erikoistui ortopediaan Helsingin yliopistossa. Sairaala on perustettu yksityisin varoin ja hyödyntäen suomalaista ja Suomessa hankittua osaamista, jota hyödynnetään nyt paikan päällä Somaliassa paikallisen terveydenhuoltosektorin puutteiden korjaamisessa. NordicSom tekee yhteistyötä Masala Specialist Hospitalin kanssa, jotta somalidiaspora voisi nähdä, että heidän kotimaassaan voi olla mahdollisuuksia päästä hyödyntämään Suomessa tai muissa pohjoismaissa hankittua osaamista. Perinteisen kehitysavun sijaan tämänkaltainen vuorovaikutus maiden välillä edustaa paikallisten itse hahmottamien tarpeiden kautta lähestymällä toteutettua yksityisen sektorin kanssakäymistä. Uskomme, että julkinen sektori voi täydentää yksityisen sektorin kautta tapahtuvaa kanssakäymistä ottamalla roolin kauppasuhteiden kehittymisen mahdollistajana. Maiden välisten suhteiden kehittäminen kumppanuuden kautta voi vahvistaa luottamusta paikallisiin tahoihin Somaliassa. Tätä kautta Suomen somaliyhteisö puolestaan voi nähdä mahdollisuuksia osallistua oman osaamisensa hyödyntämiseen Somalian jälleenrakentamisessa. Ruohonjuuritasolla olevien…
Read More
Kohti vuotta 2018

Kohti vuotta 2018

NordicSom, Uncategorized @fi
Kohti vuotta 2018 Vuonna 2017 NordicSom on päässyt hyvään alkuun uudelleen määriteltyjen tavoitteidensa ja vaikuttamiskanavien rakentamisen kanssa. Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme ja kanssamme hyvää työtä tehneitä. Tulevana vuonna 2018 työ maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvien haasteiden parissa jatkuu muiden ohella myös somalien kohdalla. Odotamme mielenkiinnolla sitä, että pääsemme antamaan oman panoksemme Suomen ja Somalian välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja sitä kautta rakentamaan kestävää yhteistyötä toteutettuna jatkossa myös muista pohjoismaista tulevien organisaatioiden kanssa. Team NordicSom  
Read More
NordicSom tekee yhteistyötä Svenska nu:n kanssa.

NordicSom tekee yhteistyötä Svenska nu:n kanssa.

NordicSom
NordicSomia edustaa uusien näkökulmien esiin tuomisessa kaksikielisyyden merkityksestä Suomessa yhdistyksen puheenjohtaja Ahmed Hassan. Tässä yhteistyökumppanimme lyhyt kuvaus yhteistyöhömme liittyen: Nätverket Svenska nu motivoi ja inspiroi suomalaisia nuoria uskaltamaan käyttää ruotsia. Tarjoamme eloisia kohtaamisia Ruotsin ja ruotsinkielen kanssa koulumaailmassa ja tuomme esiin kulttuurielämysten roolia ja merkitystä kielenoppimisessa sekä pedagogiikassa. Svenska nu haluaa edistää monikielisyyttä ja kaksikielisyyden näkyvyyttä sekä paneutua kielitaidon merkitykseen liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yksi Svenska nu:n luennoitsijoista on yrittäjä Ahmed Hassan. Hän luennoi kouluajoistaan ruotsinkielisessa koulussa ja ponnisteluistaan oppia kieli. Hän kertoo hauskoista tapauksista elämässään ja korostaa, että on luotettava itseensä ja käytettävä hyödyksi suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet. Olemme kaikki suomalaisia ja pohjoismaalaisia, ja myös maahanmuuttajataustaisille on hyötyä osata ruotsia. Lue lisää: http://svenskanu.fi/portfolio_page/forelasning-med-entreprenor-ahmed-hassan/    
Read More