Kaksikielisyyden merkitys Suomessa

Nordicsom toimii kaksikielisyyden edistäjänä etenkin ruotsin kielen opiskelemisen tärkeyden suhteen maahanmuuttajien näkökulmasta. Keskitymme erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien parissa tehtävään ruohonjuuritason työhön, jotta esimerkiksi tulevaisuuden työelämässä heillä olisi mahdollisuuksia, joita ruotsin osaaminen avaa. Monet koululaiset hakevat vapautusta ruotsin opiskelusta, mikä voi vaikuttaa heidän tulevaisuudessaan tavalla, jota he eivät välttämättä tule ajatelleeksi. Nordicsom edistää tämän ymmärtämistä, jotta nuorena tehdyt valinnat eivät aseta ei toivottuja rajoitteita tulevaisuudessa.