Kansainvälinen yhteistyö

Pyrimme pohjoismaiden somaliyhteisöjen ja Somalian välisen yhteistyön edistämiseen ajankohtaisen tilannekuvan mukaisesti. Lähestymme tätä pohjoismaisten arvojen kautta vastavuoroisella vuorovaikutuksella Somalian tulevaisuuden vaikuttajien keskuudessa. Haluamme luoda yhteispohjoismaista intressiä Somalian kehitykseen osallistumisessa. Esimerkiksi kuinka Pohjoismaissa koulutetut somalit voivat viedä oppimaansa tietoa ja taitoa hyödynnettäväksi kotimaassaan. Pyrimme panostamaan etenkin yhteistyön kehittämiseen erilaisten pohjoismaalaisten organisaatioiden kanssa saadaksemme mukaan mahdollisimman laajan ja yhtenäisen Pohjoismaita edustavan näkökulman Somaliaa koskeviin kysymyksiin. Uskomme maiden välisten kauppasuhteiden kehittämisen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja siksi haluamme antaa oman panoksemme, jotta ihmiset voisivat nähdä ja ymmärtää tämän kautta aikaansaatuja konkreettisia vaikutuksia.