Osallisuus yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa 

Visiomme on olla edelläkävijä ja toimia sillanrakentajana Pohjoismaiden somaliyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien toteutumisessa heitä itseään välittömästi tai välillisesti koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin liittyen. Esimerkiksi, kuinka toisen sukupolven somalialaistaustaiset maahanmuuttajat Pohjoismaissa voivat antaa panoksensa Somalian jälleenrakentamiseen. Haluamme välittää todenmukaista ja perusteltua tietoa näiden vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämisestä yksilön oman aktiivisuuden kautta.