Betydelsen av tvåspråkighet i Finland

NordicSom arbetar för att främja tvåspråkighet, särskilt med tanke på vikten av att invandrare ska lära sig svenska i Finland. Vi fokuserar särskilt på gräsrotsnivåarbete bland andra generationens invandrare, så att de i framtiden kan ha möjligheter att känna till svenska möjligheter. Många studenter begär undantag från att lära sig svenska vad som kan visa sig påverka deras framtid på ett sätt som de kanske inte har tänkt på. NordicSom förfogar över att förstå detta, så att val som fattas när unga inte skulle ge upphov till oönskade begränsningar i framtiden.