Deltagande i social inflytande

Vår vision är banbrytande i och möjliggör för Somaliska samhällen i Norden att delta i samhället och det som rör dem direkt eller indirekt. Till exempel, hur andra generationens somaliska invandrare i Norden kan bidra till återuppbyggnaden av Somalia. Vi vill sprida giltig och motiverad information om möjligheter att använda olika sätt att delta genom individens egen verksamhet.