Internationellt samarbete

Vi strävar efter att främja samarbetet mellan somaliska samhällen i nordiska länder och Somalia enligt aktuella förhållanden. Vi närmar oss detta genom nordiska värderingar i ömsesidig interaktion bland framtida somaliska opinionsledare. Vi vill skapa gemensamt nordiskt intresse för att delta i utvecklingen av Somalia. Till exempel, hur man kan dra nytta av kompetens och know-how från somalierna i de nordiska länderna i Somalia.
Vår avsikt är att utveckla samarbete, särskilt med olika nordiska organisationer, för att få ett så brett och sammanhängande nordiskt perspektiv på frågor som gäller Somalia.
Vi tror på möjligheter som uppstår genom att utveckla handelsförbindelserna mellan länder och därmed vill vi bidra till att människor kunde se och förstå konkreta konsekvenser som härrör från dessa ansträngningar.