Invandring

En del av det vi gör relaterar till en två-vägs invandring, integration för de som kommer från Somalia till de Nordiska länderna. Vi hjälper även till med möjligheterna för de som är intresserad att rekonstruera sitt hemland. Vi på NoricSom anser att integration är en samarbetsprocess och att erfarenheterna vi har från olika Nordiska länder ger någonting till ytterligare integration. Vi delar erfarenheter och samarbetar tillsammans för att ta emot nykomlingar och hjälpa till i deras integrationsprocess. Med hjälp av våra erfarenheter och samarbete kan vi stödja nykomlingar och hjälpa dem i deras integrationsprocess. För de som kom till Norden på 1990-talet fanns det olika möjligheter att delta i återuppbyggnaden av Somalia. NordicSom vill öka medvetenheten om Somalias dispora och dess möjligheter. Så det är möjligt att balansera invandringen mellan de Nordiska länderna och Somalia så att den inte fungerar enbart en väg.