Vi blickar framåt till år 2018

 Vi blickar framåt till år 2018

NordicSom
NordicSom hade under 2017 en bra start med nyligen omdefinierade mål och uppbyggnad av informationskanaler. Vi vill tacka våra partners och de som har gjort ett bra jobb tillsammans med oss. Under det kommande året, 2018, kommer arbetet med utmaningar avseende invandring och invandrare att fortsätta, bland annat med somaliska samhällen. Vi ser fram emot att bidra till att utveckla samspelet mellan Finland och Somalia, och därigenom bygga ett varaktigt samarbete, som även i framtiden genomförs i samarbete med organisationer från andra nordiska länder. Team NordicSom
Read More
Samarbete med Svenska nu

Samarbete med Svenska nu

NordicSom
NordicSom samarbetar med Svenska nu. Ordförande Ahmed Hassan representerar NordicSom för att få fram nya perspektiv på betydelsen av tvåspråkighet i Finland. Här är vår partners korta beskrivning med tanke på vårt samarbete: Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finska ungdomar att våga använda svenska. Vi erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och vi lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu vill gynna flerspråkigheten, synliggöra tvåspråkigheten och engagera sig i frågor som har att göra med språkkunskapernas betydelse i samhället. En av Svenska nu:s föreläsare är entreprenör Ahmed Hassan. Ahmed föreläser om sin skolgång i en svenskspråkig skola och sina ansträngningar att lära sig språket. Han berättar roliga anekdoter från sitt liv och betonar att man ska tro på sig själv…
Read More