Masala Specialist Hospital

Masala Specialist Hospital är privat sjukhus, grundad år 2017 i Hargeisa, Somaliland. En av grundaren är Mohamud Artan som är specialiserad ortoped i Helsingfors Universitet. Sjukhuset är finansierad av privata medel med know-how från Finland. Sjukhuset är nu i kraft i Somaliens hälsovårdssystem, för att överkomma briserna i det lokala hälsovårdssystemet.

NordicSom samarbetar med Masala Specialist Hospital för att låta Somaliska samfund veta att det finns olika möjligheter i sitt hemland att använda sig av färdigheter i Finland och andra nordiska länder.  Skillnaden från traditionellt utvecklingsstöd  representerar denna typ av interaktion mellan ländernas privata sektoravtal som är baserade enligt de  behov som uppfattas av lokalbefolkningen.

Vi tror att det offentliga sektorn kan komplettera privata sektorns interaktion när de tar rollen som möjliggör utveckling av handelförbindelsen. Utveckling av relationen mellan länderna kan skapas i form av partnerskap som stärker förtroende mellan lokala aktörerna och somaliska samfundet i Finland som i sin tur kan se möjligheterna att bidra och använda sina  kunnandet för delta återuppbyggnaden för Somalien.

Förmågan att skapa någonting nytt som konkretiserar via möjligheter på grässrotsnivå kan bidra hållbar inflytande inom lokala kontexten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.