Hallå!

Hallå!-projektet 2018-2021

NordicSoms projekt ”Hallå!-projektet 2018-2021”, är ett delprojekt till “Svenska för invandrare” vars mål är att öka personer med invandrarbakgrund i finska skolar att bli intresserad av att studera och använda det svenska språket. Målgruppen får kunskap om fördelarna med svensk kompetens i arbetslivet och samhället. I projektet kommer vi att träna så kallade “invandrade ambassadörer” att besöka skolor för att främja deras användning av svenska. Som resultat av projektet förväntar vi oss ett ökat intresse för inlärning och användning av det svenska språket bland målgruppen, och förbättrad deltagande samt jämlikhet i svensk inlärning. För att uppnå detta mål, kommer vi att lyfta fram temat på ett innovativt och inspirerande sätt.

Mera information: khadan@nordicsom.fi