Samarbete med Svenska nu

NordicSom samarbetar med Svenska nu.

Ordförande Ahmed Hassan representerar NordicSom för att få fram nya perspektiv på betydelsen av tvåspråkighet i Finland. Här är vår partners korta beskrivning med tanke på vårt samarbete:

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finska ungdomar att våga använda svenska. Vi erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och vi lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu vill gynna flerspråkigheten, synliggöra tvåspråkigheten och engagera sig i frågor som har att göra med språkkunskapernas betydelse i samhället.

En av Svenska nu:s föreläsare är entreprenör Ahmed Hassan. Ahmed föreläser om sin skolgång i en svenskspråkig skola och sina ansträngningar att lära sig språket. Han berättar roliga anekdoter från sitt liv och betonar att man ska tro på sig själv och ta vara på de möjligheter som det finska samhället ger. Vi är alla finländare och nordbor, och också personer med invandrarbakgrund har nytta av att kunna svenska. Läs mera: http://svenskanu.fi/portfolio_page/forelasning-med-entreprenor-ahmed-hassan/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *