Vem vi är

NordicSom ry grundades I Finland år 2013. Vår vision är att utveckla interaktionen mellan de nordiska länderna och Somalia för att svara på dagens internationella utmaningar och på gräsrotsnivå främja på de somaliska samhällena i Norden.