Om oss

Vi informerar, hjälper och bygger närsamähllen

Nordiska Somaliska Föreningen rf (NordicSom) är en ideell förening som verkar för att främja integration och stärka kulturella samt språkliga band inom det nordiska samhället, med ett särskilt fokus på den somaliska diasporan. Vår verksamhet är inriktad på att skapa broar mellan olika kulturer och stärka kunskapen i svenska språket hos personer med invandrarbakgrund. Vi tror på mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande miljö där alla kan bidra och växa. 

Vår vision är att utveckla interaktionen mellan de nordiska länderna och Somalia för att svara på dagens internationella utmaningar och på gräsrotsnivå främja de somaliska samhällena i Norden.

Språk är broar - inte bara mellan människor, utan mellan kulturer, hjärtan och drömmar. I mångfaldens symfoni är varje röst en unik melodi som berikar vår gemensamma framtid.

NordicSom strävar efter en framtid där alla individer, oavsett bakgrund, har lika möjligheter och resurser för att integreras fullt ut i det nordiska samhället. Vår vision är ett samhälle där kulturell och språklig mångfald uppskattas som en tillgång och där den somaliska diasporan, samt andra invandrargrupper, kan blomstra och bidra till samhällets rikedom på lika villkor. Vi ser fram emot en tid där det svenska språket blir en bro som förbinder människor och kulturer, och där tvåspråkighet inte bara är en realitet utan också en källa till styrka och innovation. Genom utbildning, samarbete och gemenskap ser NordicSom en framtid där varje röst hörs och värderas i skapandet av ett mer inkluderande, rättvist och dynamiskt Norden.

Vårt team

Dessutom har föreningen haft 6 språkambassadörer som har fått ersättning för skolbesök som är en del av projektverksamheten.

E-post: info@nordicsom.fi
Mobil: +358443279652

Rulla till toppen