Samhälle

Hallå 2

NordicSom är en organisation som aktivt bidrar till samhället genom att främja integration, språkinlärning och kulturellt utbyte. Genom projekt som ”Hallå! 2: Svenska för invandrare” och andra initiativ, arbetar de för att stärka det tvåspråkiga samhället, öka medvetenheten om svenska språkets betydelse, och skapa mötesplatser där individer från olika bakgrunder kan mötas och lära av varandra. Deras verksamhet bidrar till en ökad språklig inkludering och stärker det mångkulturella utbytet i Helsingfors och bortom, vilket främjar en inkluderande och hållbar tvåspråkighet.

Rulla till toppen