Hallå!

Hallå!

NordicSomin Hallå!-projektin 2018-2021 osaprojektin ”Svenska för invandrare” tavoitteena on lisätä maahanmuuttajataustaisten suomalaisissa kouluissa opiskelevien kiinnostusta ruotsin kielen opiskeluun ja käyttämiseen. Mainittu kohderyhmä saa myös tietoa ruotsin osaamisen hyödyistä työelämässä ja yhteiskunnassa.

Projektissa koulutetaan niin sanottuja ”maahanmuuttajalähettiläitä” vierailemaan kouluissa edistämässa ruotsin käyttöä. Projektin tuloksina odotamme kohderyhmässä kasvaneen kiinnostuksen ruotsin kielen oppimiseen ja käyttämiseen lisäksi myös heidän parantunutta osallisuuttaan sekä yhdenvertaisuuttaan ruotsin oppimisessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi lähestymme projektin teemaa innovatiivisella ja inspiroivalla tavalla.

NordicSom toteuttaa Svenska för invandrare -projektia kouluvierailujen osalta yhteistyössä Svenska nu:n kanssa. “Maahanmuuttajalähettiläät” edistävät ruotsin kielen asemaa vierailuillaan kertomalla omista ruotsin oppimiseen liittyvistä positiivisista kokemuksistaan.

Maahanmuuttajanuorten keskuudessa ei välttämättä nähdä ruotsin opiskelua sen tuomien tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Siksi on tärkeää, että heitä kannustetaan kielen oppimiseen osana oman osaamisen kehittämistä.

Lähettiläitä on käytettävissä pääkaupunkiseudun sekä nyt yksi lähettiläs myös Lahden alueen kouluissa. Lisätietoa saa ja kouluvierailun omaan kouluun voi sopia ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen khadan@nordicsom.fi.